GRANICZNA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU

    MENU    

Status prawny
Organizacja 
Przedmiot działalności PIS 
Majątek 
Tryb działania 
Rejestry 
Dane teleadresowe 

 

    LINKI    

PSSE Brzozów 
PSSE Dębica 
PSSE Jarosław 
PSSE Jasło 
PSSE Kolbuszowa 
PSSE Krosno 
PSSE Leżajsk 
PSSE Lubaczów 
PSSE Łańcut 
PSSE Mielec 
PSSE Nisko 
PSSE Przeworsk 
PSSE Przemyśl 
PSSE Ropczyce 
PSSE Rzeszów 
PSSE Sanok 
PSSE Stalowa Wola 
PSSE Strzyżów 
PSSE Tarnobrzeg 
PSSE Ustrzyki Dolne 

Status prawny  
Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji niezespolonej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje terytorium przejść granicznych drogowych, kolejowych, pieszych, lotniczych w zasięgu województwa podkarpackiego, a od 01.05.2004 roku wschodnie przejścia i lotnicze jako zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Podlega Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie jako organowi nadrzędnemu.

Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu jest aparatem pomocniczym Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Główny Inspektor Sanitarny.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu - Dyrektorem Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu jest mgr Andrzej Borowski specjalista II stopnia z zakresu higieny.

 

data powstania strony - 20.06.2003 ostatnia modyfikacja 26.05.2011