POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W JAROSŁAWIU

    MENU    

Status prawny
Organizacja 
Przedmiot działalności PIS 
Majątek 
Tryb działania 
Rejestry 
Dane teleadresowe 

 

    LINKI    

PSSE Brzozów 
PSSE Dębica 
PSSE Jasło 
PSSE Kolbuszowa 
PSSE Krosno 
PSSE Leżajsk 
PSSE Lubaczów 
PSSE Łańcut 
PSSE Mielec 
PSSE Nisko 
PSSE Przeworsk 
PSSE Przemyśl 
GSSE Przemyśl 
PSSE Ropczyce 
PSSE Rzeszów 
PSSE Sanok 
PSSE Stalowa Wola 
PSSE Strzyżów 
PSSE Tarnobrzeg 
PSSE Ustrzyki Dolne 

Status prawny  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji niezespolonej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje powiat Jarosławski.

Podlega Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, ul. Wierzbowa 16,35-959 Rzeszów jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarosławiu jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jarosławiu - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu jest lek. med. Beata Mędrala

Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, jest inż. Edward Mokrzycki
 

data powstania strony - 18.06.2003 r.